ru
en

DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

Sertifikācijas centrs “Baltsert” savu darbību īsteno, balstoties uz principiem, kas veicina pasūtītāja un augstākstāvošo institūciju uzticību, kā arī pēc iespējas ērtāku pasūtītāja un sertifikācijas centra savstarpējo sadarbību.

 

  • Pakalpojumu īstenošana nediskriminējošā veidā bez finansiāliem vai cita veida ierobežojumiem jebkuram pasūtītājam
  • Vienotas prasības visiem pasūtītājiem
  • Informācijas konfidencialitātes ievērošana
  • Objektivitāte un taisnīgums
  • Personāla profesionālisms un kompetence, kas nodrošina darba kvalitāti
  • Augsts atbildības līmenis
  • Individuāla pieeja katram pasūtītājam
  • Sarežģītu un nestandarta jautājumu risināšana
  • Spēja reaģēt uz sūdzībām un apelācijām
  • Spēja reaģēt uz augstākstāvošo institūciju priekšlikumiem